Rekomendacje


 

Firma Maxi plus powstała w 2000r. i od tego czasu doskonali i podnosi jakość oferowanych usług . Na początku działalności firma świadczyła usługi transportowe ,dystrybucyjne i marketingowe na terenie kraju.   Zmieniające sie realia  rynku oraz  zapotrzebowania  klientów  na  złożone operacje transportowe spowodowały   poszerzenie   obszaru  działalności  o  kraje   Unii   Europejskiej   a   potem  Ukrainy i   Szwajcarii.   

Obecnie współpracujemy stale lub sezonowo  z firmami branży spożywczej,             farmaceutycznej i chemicznej .